Postitatud

Kuidas mõjutab finantskäitumine meie elu?

Kuidas mõjutab finantskäitumine meie elu?

Investeerimisklubi eesmärk on aidata investoritel luua edukas portfell, mis toetab neid teekonnal ehitamaks põlvedepikkust jõukust, tuginedes tarkadele finantsotsustele ja kalkuleeritud riskidele.

Teemadel nagu finantsiline vabadus, sõltumatus ning heaolu on nii poolehoidjaid kui kritiseerijaid. Võtsime hetke ja mõtestasime saatekülalise Tõnis-Denis Merkuljeviga enda jaoks lahti nende sõnapaaride tõelised tähendused ja eesmärgid. Arutasime, kuidas kogu see teekond on meid inimestena õpetanud ja mõjutanud. Jagasime oma kogemuse põhjal nippe, mis on aidanud meil alustada ning püsida järjepidevalt rajal. Toon järgnevalt välja mõned teemad, millest saates arutasime.

Finantsteadlikkus, investeerimine oluliste elu mõjutajate ja õpetajatena

Kindlasti on igal investoril mitmeid omi näiteid ja vastuseid küsimusele, “Kas ja kuidas on finantsteadlik käitumine mõjutanud minu elu?”, ent on põnev uurida, mida on sel teemal leitud erinevate uuringute raames.

Näiteks, refereerides artiklit, tunnistas 70% uuringus osalenutest, et finantsiline kindlustatus mõjutab positiivses suunas nende füüsilist tervist ehk mida paremini on inimese isiklikud finantsid hallatud ja varaline tagala kindlustatud, seda positiivsem mõju on sellel ka üleüldisele tervisele. Ootamatud või kestvad väljakutsed isiklike finantsidega võivad olla stressi ja rahutuse olulisteks põhjustajateks, mis omakorda mõjutavad lisaks mitmetele muudele valdkondadele ka une kvaliteeti, südame tervist.

Loomulikult on stressitase jt eelmainitud nüansid väga individuaalsed ning otseseid üldistusi teha ei saa. Kuivõrd, teades, et keskeltläbi on tervisliku heaolu üheks mõjutajaks finantsfaktor, teeb üldpildi optimistlikuks see, et ühte läbi teise on mingil määral võimalik parendada ainuüksi suhtumist, harjumusi muutes.

Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga ning tehnoloogia arenguga on ühiskonda aina jõulisemalt  lülitunud nähtus nagu Instant gratification (tõlk. kohene rahulolu). Tarbijatena saame me tänasel päeval soovitud tulemuse aina kiiremini, st kõiksugune info (meilivestlused, sõnumid, uudised) jõuab meieni tehnoloogia vahendusel hetkega. Töö, mida peab täna tegema lõpliku tulemuse saavutamiseks, on viidud võimalikult minimaalsele tasemele – ja ilmselt nihkuvad need barjäärid tehnoloogia arenedes veelgi. Meid ümbritsevad faktorid teevad aina raskemaks pikaajaliste eesmärkide püüdmise ning huvitav on jälgida, kas ja kuidas kandub see edasi isiklike finantside haldamisse, investeerimisteemadesse?

Investeerimine oma loomult on pikaajaline protsess, mis võib kesta aasta(kümne)id, sõltuvalt horisondist. Mõistagi on tahes mis valdkonnas eduka toimimise üks alustalasid kannatlikkus ja järjepidevus – isikliku pikaajalise finantsilise heaolu kujundamine kui ka edukas investeerimine on üks neist. Selleks, et püsida vankumatult valitud rajal, tõime omast kogemusest välja mõned mõtted, mis on meid selles aidanud.

“Miks?” ja action plan

Oma soovide sügavam lahti mõtestamine ja defineerimine aitab luua aasta(kümne)id kestva tegevuse vundamendi. Mida tugevam on baas, seda vankumatumad on finantsharjumused ja seda väiksem on ajend lõpetada valitud rajal käimist ennekõike halvematel aegadel. Kui oled enda jaoks välja mõelnud ja vajadusel isegi kirja pannud: “Miks ma seda teen?”, “Miks ma seda vajan?”, “Miks on see mulle hea?”, siis on neid mõtteid alati hea meenutada puhkudel kui järjepidevus ja motivatsioon kipuvad kaduma.

Kui säästmise või investeerimise soov on silme ees ning “Miks?” enesele defineeritud, siis üheks oluliseks abistavaks tööriistaks püsimaks jätkusuutlik on isikliku tegevusplaani loomine ja kirjapanek. Palju abi on ka eesmärgi visualiseerimisest, näiteks “Kui suur võiks olla portfelli/säästude X suurus ajahetkeks Y?” ning seeläbi isikliku konkreetsema tegevusplaani paikapanek, mis kätkeb endas ühe näitena igakuiselt säästetavate/teenitavate summade eesmärke.

Toon kujundliku näite: Kui soovin, et mul oleks Y aasta pärast 1 miljon eurot, siis mitu eurot pean ma selleks iga kuu/aasta leidma? Kuidas seda teha? Kust leida vahendid?

Jõukust saab akumuleerida omades kontrolli oma sissetulekutest ja väljaminekutest, kus mõistagi peab absoluutväärtuses olema tulusid rohkem kui kulusid. Oma eesmärkide seadmiseks ja tulude-kulude kaardistamiseks jagame sinuga meeleldi Investeerimisklubi varamust finantseesmärgi seadmise ja eelarvestamise tabeleid, et saaksid juba täna alustada oma vankumatut teekonda.

Vt: www.investeerimisklubi.ee/finantseesmark

Kindlasti on iga investor oma käitumiselt, otsustamismeetoditelt ja harjumustelt erinev, ent saates arutasime laialdaselt levinud karakteristikute, olukordade üle ja pakkusime välja nii lühi- kui pikaajalisi nippe oma kogemusest lähtuvalt.

Teemaga seonduvat põnevat materjali:

Meeskond:

Marko Oolo, Markus Roogna, Ahti Kaskpeit, Petri Hütt ja Tõnis-Denis Merkuljev

Pane ennast kirja, et saada teavitusi uutest blogipostitustest:

Loading