Postitatud

INVESTEERIMISMAKSUD 2018. AASTAL

Seoses peadpööritavate 2018. aasta maksumuudatustega otsustasime läinud pühapäeval ja esmaspäeval nendega Investeerimisklubis lähemalt tutvuda. Palusime endile appi asjatundlikuimad spetsialistid ning mõtestasime muutused üheskoos lahti. Järgnev on vaid valik käsitletud teemadest, muul juhul tuleks seesama kirjatükk siin avaldada raamatuna. 😉

DISCLAIMER: Ma ei jaga maksu- ega investeerimisnõu. Enne kuvatud infol baseeruvate tehingute tegemist ning otsuste langetamist soovitan kindlasti konsulteerida valdkonna spetsialistiga.

Dividendide maksustamine

Olgu alustuseks öeldud, et käesoleval aastal ei muutu veel otseselt midagi. Suurem arvutamine algab järgneval aastal, ent juba selle aasta kogu dividendi väljamaksega mõjutame järgnevate aastate tulumaksusoodustusega makstava dividendi suurust.

Kui vana süsteemi kohaselt (veel ka 2018. aastal) maksustatakse 20/80 määraga kogu dividend olenemata selle suurusest, siis uue süsteemi järgi (reaalsuses alates 2019. aastast) maksustatakse 1/3 eelneval aastal väljamakstud dividendidest määraga 14/86. Ülejäänud osa maksustatakse määraga 20/80. Kui dividende makstakse eraisikule, siis lisandub juurde ka veel 7% kinnipeetav füüsilise isiku tulumaks. Juriidilisele isikule dividende makstes füüsilise isiku tulumaksu ei kohaldata, muus osas tekib topeltmaksustamine ikkagi (eeldusel, et ollakse alla 10% osanik).

Süsteem võib tunduda mõneti keeruline (mida ta kindlasti ka on), kuid püüan järgneva mudeli abil toimuvat paremini lahti mõtestada (mudeli koostamisel olen kasutanud teatmiku “Ettevõtja maksugiid 2018” abi).

Mudeli eelduseks võtsin, et ma soovin igal aastal teenida eraisikuna oma arvelduskontole
10 000€ dividenditulu, mida kajastab kõige ülemine rida. Järgnevad arvutused on tehtud lähtuvalt eeldusest, et soovin rusikareeglina saada igal aastal netosummas sama suurt dividendi.

Oluline on siinkohal märkida, et alates 2021. aastast (mil kehtima hakkav süsteem on jõudnud kesta 3 aastat), võetakse 14/86 määraga arvesse viimase 3 aasta dividendi väljamakse keskmine. Samuti võetakse madalamat maksumäära arvesse vaid juhul kui eelneva 3 aasta jooksul on makstud dividende vähemalt korra. Kui eelneva 3 aasta jooksul pole kordagi dividende makstud, siis soodsam tulumaksumäär ei rakendu.

Kokkuvõtlikult peaks kogu see süsteem motiveerima ettevõtjaid maksma aina regulaarsemaid ja kasvavaid dividende. Iseasi kui palju keegi sellest võidab, kuid mis kindel, et administratiivset tegevust lisandub selle süsteemiga tohutult.

Tulumaksuvaba miinimum

Kui eelneva süsteemi kohaselt rakendus tulumaksuvaba miinimum kõikidele olenemata palgatasemest 180€ ulatuses kuus (sh ka täiendav miinimum pensionäridele ja tööõnnetuse või kutsehaigusega inimestele), siis uue süsteemi kohaselt sõltub maksuvaba miinimumi suurus ainult kalendriaastas teenitavast kogu brutotulust. Lisan enda koostatud illustreeriva joonise koos valemitega:

Mida arvestatakse uue süsteemi kohaselt brutotuluna?

 • Palgatulu
 • Juhatuse/nõukogu liikme tasu
 • Renditulu
 • Litsentsitasu
 • Intressid
 • Pensionid
 • Stipendiumid
 • Riigipoolsed toetused (vanemahüvitis)
 • Preemiad
 • Hasartmängutulu
 • Välisriigist saadud palgatulu ja dividendid
 • Eesti äriühingutelt saadud dividendid

Uue maksuvaba miinimumi arvestuse valguses tasub varasemast veelgi hoolikamalt pöörata tähelepanu, millist maksuvaba miinimumi arvestab sinu tööandja/raamatupidaja ning millised on sinu aastased brutotulud kokku (palk, üüritulu, dividenditulu jms). Enese teadmata kõrge tulumaksuvaba miinimumi rakendamine koos kõrge aastase brutotuluga võib 2019. aasta tulumaksudeklaratsioonis tekitada kalli ning ebameeldiva üllatuse.

LEI kood

MiFiD2 raames 2018. aasta esimesel päeval rakendunud LEI koodi kohustus ei puuduta küll otseselt makse, kuid on juriidilise isiku alt aktsiatesse investeeriva investori jaoks vägagi oluline teema.

LEI kood on unikaalne ja kordumatu arvuline kood, mis peaks võimaldama paremini jälgida, kuidas, kust ja kuhu kaubeldavad finantsvarad liiguvad. Kui tuua analoogi, siis LEI kood on oma olemuselt midagi sarnast nagu eraisikul isikukood. LEI olemasolu on tarvilik igat tüüpi juriidilisel isikul (OÜ, AS, sihtasutus jne), kes soovib mistahes börsil väärtpaberitega (aktsiad, fondiosakud, tuletisinstrumendid jms) ostu- ja müügitehinguid teha, ilma koodita ei lähe ostu- ega müügitehingud läbi. LEI pole tarvilik eraisikust aktsiainvestorile. Meie info kohaselt on üks odavamaid LEI koodi pakkujaid Bloomberg.

Kood tuleb esmalt enese valitud teenusepakkuja juurest soetada ning hiljem seda iga-aastaselt uuendada. LEI-d pakuvad nii välismaised kui kodumaised teenusepakkujad.

Loodan, et antud postitus andis Sulle olulisi ning väärtuslikke teadmisi! 🙂

Investeerimisklubi eesmärk on arendada Eesti investeerimismaastikku ning ühendada sarnaste huvidega inimesi. Kui sa pole veel Investeerimisklubisse jõudnud, ent tunned huvi meie tegemiste vastu, siis oled alati oodatud! 🙂

Kirjuta meile info@investeerimisklubi.ee või vaata vahekaardile https://investeerimisklubi.ee/liikmelisus/