Postitatud

Portfellijuhtimise strateegiaid edasijõudnud investorile – Liivamägi, Talpsepp, Vaarmets

2023 aasta InvesteerimisFestivalil olid Lightyeari Arutelulaval korraga koos Kristjan Liivamäe praktilised soovitused raha paigutamiseks, Tarvo Vaarmetsa mõtisklused investeerimise ja elukvaliteedi tasakaalu üle ning Tõnn Talpsepa sügavad arutelud psühholoogia mõjust investeerimisotsustele.

Taasesitamisel on suursündmusel InvesteerimisFestival 2023 toimunud Kristjan Liivamäe, Tarvo Vaarmetsa ja Tõnn Talpseppa esitlused teemal “Inesteerimisedu meistriklass.”

Liivamäe alustas oma ettekannet, rõhutades, et majanduse ja finantsturgude dünaamiline olemus nõuab investoritelt pidevat valvsust ja valmisolekut kohaneda. Ta selgitas, kuidas globaalset majanduslikku konteksti mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas poliitilised otsused, tehnoloogilised edusammud ja sotsiaalmajanduslikud muutused.

Liivamäe sõnul on investorite jaoks hädavajalik mõista neid suundumusi, et teha informeeritud otsuseid, mis kaitseksid nende kapitali ja soodustaksid selle kasvu pikaajaliselt.

Järgneb kokkuvõte  eelmise aasta InvesteerimisFestival 2023 esinemistest. 

Liivamäe järgmine fookus oli investeerimisstrateegiatel praeguses majanduskliimas. Ta tõi esile, kuidas varasematel aastatel, mil majanduskasv oli stabiilsem ja ennustatavam, oli võimalik rakendada agressiivsemaid investeerimisstrateegiaid. “Täna,” ütles Liivamäe, “kui seisame silmitsi märkimisväärse ebakindluse ja kõikuvate turuoludega, peame oma strateegiates olema palju ettevaatlikumad.”

Ta jagas oma lähenemist, mis hõlmab mitmekesistamist ja kvaliteetsete, kuid alahinnatud varade otsimist, pakkudes sellega kaitset volatiilsuse eest ja potentsiaali kapitali kasvuks.

Üheks peamiseks teemaks Liivamäe ettekandes oli ka raha ja aja väärtuse mõiste laiem arutelu. “Raha on vaid vahend,” meenutas ta, “mis peaks toetama meie elukvaliteeti ja võimaldama meil veeta rohkem aega nendega, kes on meile olulised.”

Ta rõhutas, et investeerimise eesmärk ei peaks olema pelgalt varade kogumine, vaid pigem vahendite loomine, mis toetavad rikkamat ja täisväärtuslikumat elu.

Tarvo Vaarmetsa sügavam pilguheit

Tarvo Vaarmets, tuntud oma pikaajalise kogemuse poolest investeerimisvaldkonnas, pakkus Investeerimisfestivalil ettekande, mis jättis kuulajatele sügava mulje. Vaarmetsa sõnumid keskendusid peamiselt investeerimise ja elukvaliteedi omavahelisele seosele, tuues esile, et finantsedu ei peaks olema elu ainus mõõdupuu. Selle asemel peaks investeerimine toimima kui vahend, mis aitab saavutada isiklikke eesmärke ja parandada üldist heaolu.

Vaarmets alustas oma ettekannet, tuues esile, et “investeerimine ei tohiks kunagi muutuda eesmärgiks iseeneses.” Tema arvates on kriitiline, et inimesed mõistaksid investeerimise tõelist eesmärki: võimaldada elustiili, mis on rikas mitte ainult materiaalselt, vaid ka kogemustelt ja suhetelt. “Tõeline rikkus,” ütles Vaarmets, “tähendab võimet elada elu oma tingimustel, ilma et raha oleks takistuseks.”

Vaarmets rõhutas oma ettekandes, et rahalise edu tagaajamine ei tohiks kunagi ohustada inimese elukvaliteeti. Ta jagas isiklikke lugusid ja näiteid, mis illustreerisid, kuidas finantsiline kindlustunne võimaldas tal tegeleda kirgedega ja veeta rohkem aega lähedastega. “Hetkel, mil mõistsin, et minu portfelli suurus ei määra minu õnne,” meenutas Vaarmets, “muutus minu lähenemine investeerimisele.” Ta rõhutas, et rahaline edu peaks olema vahend, mis toetab inimese püüdlusi ja soove, mitte lõppeesmärk.

Vaarmetsa sõnul on investeerimisstrateegia väljatöötamisel oluline hoida fookus lihtsusel. Ta kritiseeris keerukate ja aeganõudvate strateegiate kasutamist, mis nõuavad pidevat turu jälgimist ja võivad põhjustada tarbetut stressi. Selle asemel pooldab ta lähenemist, mis keskendub pikaajalistele investeeringutele, nagu indeksfondid, mis võimaldavad hajutamist ja vähendavad üksikute investeerimisotsuste mõju. “Investeerimine peaks olema protsess, mis töötab meie heaks, mitte vastupidi,” ütles Vaarmets, julgustades investoreid valima strateegiaid, mis on kooskõlas nende elustiili ja eesmärkidega.

Tõnn Talpsepa: Psühholoogia mõju Investeerimisotsustele

Tõnn Talpsepp, tuntud oma põhjalike teadmiste ja kogemuste poolest investeerimispsühholoogia vallas, pakkus Investeerimisfestivalil sügavuti vaate sellele, kuidas psühholoogia mõjutab investeerimisotsuseid. Tema ettekanne valgustas kuulajaid käitumuslikest eelarvamustest, mis võivad mõjutada investorite valikuid, sageli viies ebasoodsate tulemusteni. Talpsepp tõi esile, kuidas teadlikkus nendest psühholoogilistest mõjuritest võib aidata investoritel teha paremaid otsuseid.

Talpsepp alustas oma esitlust, tuues välja, kuidas investeerimisotsused ei ole alati ratsionaalsed ja kuidas psühholoogilised tegurid, nagu ülemäärane enesekindlus, kinnituskallutus ja kaotuse vältimine, võivad investorite käitumist mõjutada. “Investorid kalduvad üle hindama oma teadmisi ja võimeid turgu ennustada,” märkis Talpsepp, “mis viib sageli liigse riski võtmiseni.” Ta rõhutas, kuidas käitumuslikud vead, nagu viimase info ületähtsustamine ja kaotuste vältimise eelistamine, võivad põhjustada kahjulikke investeerimisotsuseid.

Talpsepp käsitles põhjalikult kaotuse vältimise teemat, selgitades, kuidas inimeste loomulik kalduvus vältida kaotusi mõjutab nende investeerimiskäitumist. “See tugev eelistus mitte kaotada,” selgitas Talpsepp, “võib viia investorid olukorda, kus nad hoiavad kahjumis olevaid positsioone liiga kaua, lootuses, et need taastuvad.” Ta selgitas, et selline käitumine on sageli vastuolus ratsionaalse otsustusprotsessiga, kus tuleks keskenduda tuleviku väljavaadetele, mitte mineviku kahetsusele.

Talpsepa ettekanne ei piirdunud ainult probleemide tuvastamisega; ta pakkus ka praktilisi lahendusi. Üheks selliseks strateegiaks on teadlik investeerimine indeksfondidesse ja hajutatud portfelli loomine, mis võib aidata vältida mõningaid käitumuslikke lõkse, nagu liigne enesekindlus ja turuajastus. Talpsepp soovitas ka investeerimisotsuste protsessi automatiseerimist, näiteks regulaarse investeerimiskava rakendamist, mis vähendab emotsioonide mõju otsustele.

InvesteerimisFestival 2023

  • InvesteerimisFestivali korraldab Investeerimisklubi koostöös Äripäeva loodud investor Toomasega.
  • Üheksas InvesteerimisFestival toimus 7.–9. juulil Toosikannu Puhkekeskuses.
  • Tõi kokku enam kui 1600 investeerimishuvilist ja on sellega Eesti kõigi aegade suurim investeerimisüritus vabas õhus.
  • Esines enam kui 40 oma ala tippu: Tanel Padar, Kristel Kruustük, Katri Teller, Triin Hertmann, Jaak Roosaare, Kristjan Tamla, Kristi Saare jpt.
  • InvesteerimisFestivali aitasid korraldada: LHV, Ignitis, Lightyear, Enefit Green, TKM Grupp, DelfinGroup, Valge Klaar, Eleving, Õhtuleht, Grünfin, Tallinna Vesi, iknowa , Nasdaq Tallinn, Veho, Redgate Capital, Saunum, Tele2, IuteCredit, Compensa, Aufort, Mobire, Matkasuvilad.ee, Ivo Nikkolo, WineFortune, Karupoeg Puhh jpt.

🎉InvesteerimisFestival 2024 ESINEJAD, PROGRAMM ja PILETID👉 https://investeerimisfestival.ee/

Festivali korraldajad

Investeerimisklubi ja Investor Toomas

Lisaks

NB! Kõiki toodud platvorme/tooteid kasutavad Investeerimisklubi eestvedajad ka ise aktiivselt.

Telli teavitus uutest postitustest
Loading
Teadlike investorite kogukond