Postitatud

Parimad ideed sissetulekute ja investeeringute kasvatamiseks – Jake Farra, Taavi Ilves

Finantsvabad selgitavad: eduka portfelli neli sammast

Taasesitamisel on suursündmusel InvesteerimisFestival 2022 toimunud Jake Farra ja Taavi Ilvese esinemine teemal “Parimad ideed sissetulekute ja investeeringute kasvatamiseks”.

InvesteerimisFestivali laval üles astunud fotograaf Jake Farra ja tarkvarainsener Taavi Ilves on mõlemad rahaliselt sõltumatud ega pea tegema tööd selleks, et elamiseks vajalikku raha teenida. Nad töötavad oma erialadel vabadena hoopis huvist oma tegevuse vastu ja boonus on sealjuures raha, mida saab oma investeerimisportfelli kasvama lükata.

Sellest ja paljust muust saad kuulda ja vaadata lähemalt juba podcastis ja videos.

Järgneb ajakirjas Investor ja Äripäevas ilmunud artikkel toimunud esinemisest. Artikli autor on Anu Lill.

Taavi Ilves töötab BigBankis, teeb vabakutselisena tarkvaratöid ja konsulteerib ka ettevõtteid. Investeerimisega on ta aktiivselt tegelenud 7–8 aastat ning selle ajaga on saavutanud poole miljoni euro väärtuses portfelli. Arvestades tänavu alanud karuturgu, viskab ta nalja, et praegu ei julgegi portfelli vaadata: “Äkki ma polegi enam finantsvaba.”

Mis üldse on finantsvabadus? Ettevõtjad ütlevad, et finantsvabadus on see, et saad soojal maal kokteile juua ja mitte midagi teha.

“Minu kogemus on vastupidine. Inimene, kes on finantsvaba, teeb vägagi aktiivselt väga huvitavaid asju. Ja just see ongi finantsvabadus: töötan neli päeva nädalas, tegelen oma hobidega ja ilmtingimata pole vaja tööle minna,” rääkis Ilves.

Ehita portfelli nagu maja

Jätkusuutliku portfelli ehitamist võiks Ilvese sõnul võrrelda justkui maja ehitamisega. Maja katuseks on portfell, kuid katus püsib seintel ja sammastel. On vaja vundamenti ning kandvaid seinu, millele katus püsti panna, sest ilma tugevate seinteta kukuks maja lihtsalt kokku.

Fotograaf Jake Farra naudib samuti rahaliselt vaba elu, kuna tal on olemas investerimisportfell, mis tulusid genereerib. Investor ise teeb mõnuga hoopis fotosid ja saab sealt lisatulu. Koos Ilvesega räägivad nad detailselt, kuidas käib eduka portfelli ülesehitamine.

Edukas portfell põhineb nende sõnul neljal sambal, kuid alati ei pruugi kõiki sambaid vaja minna. Olenevalt sellest, kus inimene oma teekonnal asub, võib erinevate sammaste tähtsus muutuda.

Kui kasutada oma portfelli kasvuks aga kõiki nelja sammast, siis seda tugevam portfell lõpuks saab.

Koos jõuab kaugemale

Investoritele tuleb Ilvese ja Farra sõnul kasuks pöörata portfelli ehitamise kõrval tähelepanu ka sellele, kellega iga päev läbi käiakse. Sest portfelli vundament on meeskonnatöö ja kogukonda kuulumine.

Mõttekaaslastega lävimine annab juurde palju motivatsiooni investeerimisteekonnal raskustest läbi tulla ja kui sarnaselt mõtlevad inimesed oma pead kokku panevad, siis mõjub see kosutavalt ka investeeringute tootlusele. Nimelt on üksinda raskem kogu investeerimisinfot läbi töötada, kuid seda suudab meeskond.

Samuti motiveerib gruppi kuulumine rohkem pingutama, ennast kursis hoidma ja juurde õppima. Koos jõuab kaugemale, on Ilves ja Farra veendunud.

1. sammas: säästumäära suurendamine

Jake Farra hoiatab, et portfellil on võimatu kasvada, kui investor kogu oma teenitud raha kuu lõpuks ära kulutab. Või veel hullem: kulutab rohkem, kui tal algul üldse oli. “See ei ole nii oluline, et kas su säästumäär on 40% või 72%, kuid mida suurem see on, seda parem,” õpetas ta.

Kulude kokkuhoiul tuleb ühel hetkel piir ette. “Võid ju pooled oma toidukorrad vahele jätta ning üldse mitte pesemas käia. Sellega lükkad oma säästumäära veidi ülespoole, aga see ei ole väga tervislik sulle endale ega sinu ümber olevatele inimestele. Kõige lihtsam viis suuremat säästumäära saada on oma sissetulekute suurendamine,” selgitas Farra.

Ta lisas: “1000eurosest sissetulekust pool säästa võib mõnele väga raske olla. 10 000eurosest sissetulekust 50% säästa on juba palju kergem. Ma ise olen püüdnud hoida enda säästumäära 80–90% ringis, aga see on tulnud sellest, et olen oma sissetulekuid ka jõudsalt suurendanud.”

Säästmiseks tuleb muuta oma mõttelaadi ehk selle asemel, et end vaesena tunda, tuleks mõelda, et säästlikkuse abil säästad ka keskkonda ja jätad maha endast väiksema jalajälje.

2. sammas: sissetuleku suurendamine

Taavi Ilves nentis, et tema pere säästumäär oli eelmisel aastal 0, mitte 80–90% sissetulekust nagu Farral. Ta rõhutas, et portfelli ehitamise teine oluline sammas on sisse­tuleku suurendamine. “Võib ju proovida säästumäära suurendada, aga sellel on piir ees ja hind elukvali­teedis kaotamise kujul. Selle vastu aitab sissetulekute pidev suurendamine. Ilma sissetuleku kasvatamiseta on maru keeruline portfelli ehitada,” märkis Ilves.

Aga miks on sissetulekute suurendamine nii oluline, eriti just portfelli kasvatamise alguses? Nimelt mida rohkem raha alguses oma investeeringutesse suunata, seda rohkem on liit­intressil läbi aastate võimalik raha kasvatada. Seega peale säästmise tuleb Ilvese sõnul hoogsalt ka oma sissetulekuid suurendada, milleks on mitu võimalust.

Vali tulus amet ja karjäärivõimalusega töökoht

Palgatööga sissetulekute suurendamise juures on kõige tähtsam eriala ning töökoha valik. Ametites, mille järele on suur nõudlus või mis vajavad erilisi oskusi, on palgad suuremad ja karjäärivõimalused paremad.

“Kui tunned, et sa pole oma karjäärivalikutega rahul või oled enda erialal juba tipus või selle lähedale jõudnud ning palk ja selle kasv ei ole ikka päris see, siis on alati võimalik omandada tulusam amet,” soovitas Ilves.

Kui eriala on paigas, siis järgmiseks on oluline leida selline töökoht, kus on võimalik areneda.

“Arengu all pean ma silmas seda, et töö oleks huvitav, pakuks väljakutset ja motiveeriks. Sa tunned, et saad järjest paremaks ja targemaks. Mida väärtuslikum sa oled ettevõttele, seda paremat palka sa saad küsida. Ideaalne olukord on see, kui sa saad teha karjääri ettevõtte sees, aga alati pole see erinevatel põhjustel võimalik ning sellisel juhul ei ole vaja karta järgmisesse töökohta edasi liikuda,” kinnitas ta. Uuringud näitavad, et inimesed, kes on keskmisest rohkem töökohti vahetanud, teenivad samal ametikohal kõrgemat palka kui pikka aega ühes ametis töötavad inimesed.

Tuleb olla ka kursis turul pakutavate palkadega oma erialal ning isegi käia aeg-ajalt mõnel töövestlusel mujal ettevõtetes. “Suhtle samal alal tegutsevate inimestega ja uuri, mis nende palk on. See müüt ei päde, et palgad on ärisaladus. Igaüks tohib omaenda palka teisele avaldada,” selgitas Ilves.

Tee lisatööd või hakka ettevõtjaks

Üks viis sissetulekute suurendamiseks on teha lisatööd. Näiteks töötada mitmel ametikohal, kuigi pika aja jooksul on see füüsiliselt ja vaimselt keeruline, eriti kui töökoormus on suur.

Jätku­suutlikum on teha tööd hoopis vabakutselisena ja see ei pea olema sama eriala, millega iga päev leiba teenitakse. Üldjuhul on võimalik vabakutselisena tööd tehes teenida oluliselt kõrgemat palka. Omandad ka uusi oskusi, mis tulevad kasuks, kui on soov kunagi ettevõtjaks hakata.

“Olen ise terve karjääri teinud tööd vabakutselisena, et lisa teenida. Sealt tulebki peamine raha, mida investeerida. Palgast ma seetõttu nii palju kõrvale pole pannud,” rääkis Ilves. Ta lisas, et oma ettevõttest võib küsida, kas optsioone või aktsiaid oleks võimalik saada. See on eriti levinud tehnoloogiaettevõtetes.

Ainult palgatööga portfelli kasvatamine nõuab Ilvese sõnul väga head distsipliini, suurt säästumäära ning aega. “Tavalist palgatööd tehes on meil klaaslagi ees. Ainult vähesed, kes suudavad tasuvatel erialadel tippu või selle lähedale jõuda, suudavad vaid palgatööga portfelli keskmisest kiiremini kasvatada. Lihtsam on siis, kui teed lisatööd või hakkad ettevõtjaks,” soovitas ta investoritele.

Farra lisas, et ka siis, kui pärast kooli kohe kõrgepalgalisele IT-töökohale ei lähe, on võimalik jõuda rahalise vabaduseni. Aga see vabadus on tavaliselt saavutatud ettevõtluse abil. “Mina olen praktiliselt kogu oma tööelu tegelenud ettevõtlusega. Tegin küll natuke aega klubides tööd ning töötasin Tallinki laeval valgustajana, aga täpselt nii kaua, et koguda kokku raha kaamera ostuks. Sealt edasi olen toimetanud ainult ettevõtjana.”

Ettevõtlus on kõige kiirem tee finantsvabaduseni, aga kiirtee selleni on kvaliteetne ja kiire toote või teenuse müük koos sõbraliku ja professionaalse suhtumisega. Farra tõi välja ka edukaks ettevõtjaks saamise peamised tegurid. Veel on tähtis oma ettevõtte tulusid kasvatada. Kuidas seda teha, sellest on Farral näiteid tuua omaenda kogemustest.

3. sammas: investeerimisstrateegia

Kolmas väga oluline sammas portfelli ehitamiseks on investeerimisstrateegia. Isegi kui investoril on hea sissetulek ning korralik säästumäär, siis ilma efektiivse strateegiata võib portfell kasvamise asemel hoopis kahaneda. Mida suuremaks portfell kasvab, seda olulisemaks muutub portfelli kasvatamisel tootlus, selgitasid Ilves ja Farra.

Mis üldse on strateegia? Definitsiooni kohaselt on investeerimisstrateegia järjepidev ja metoodiline lähenemine investeerimisele, mis annab tegevusele distsipliini ja meetodi ning aitab mõõta ja võrrelda investeerimise tasuvust.

Koosta lihtne strateegia ja järgi seda

Strateegiaid on mitu ning investorid kombineerivad tihti mitut strateegiat. Edu toob see, kui valida lihtne strateegia, panna see enda jaoks kirja, tegutseda selle järgi ning mitte kõrvale kalduda.

“Tegelikult pole vahet, millist strateegiat kasutada, peaasi et see on enda jaoks lahti mõtestatud, arusaadav ja kirja pandud. Enda ja teiste alustavate investorite kogemuse põhjal arvan, et mida väiksem on portfell, seda lihtsam võiks strateegia olla,” sõnas Ilves.

Üks lihtne passiivne strateegia on laiapõhjaliste indeksifondide ostmine ostuhinda keskmistades.

Leia oma eelis

Kes tahab oma investeerimistootlust suurendada, see peaks leidma teiste investorite ees mingisuguse eelise. Ära saab kasutada turgude ebaefektiivsusi.

“Näiteks Balti turul pole olnud harvad juhud, kui mõne ettevõtte kohta tuleb välja positiivne või negatiivne uudis ning turg reageerib sellele viitajaga. See annab sulle võimaluse aktsiat enne teisi osta või müüa,” selgitas Ilves.

Teine viis eelise saamiseks on kasutada siseinfot. Ise maaklerina töötades on investoril väga hea ülevaade kinnisvaraturust ja head kontaktid, mida saab kasutada korterite ostuks-müügiks. Samuti võib see anda eelise kinnisvarasektorisse investeerimisel. Pangatöötajast investoril on aga rohkem infot laenuturu kohta ning seda infot saab kasutada näiteks finantsettevõtete aktsiaid ja võlakirju ostes või müües.

“Kokkuvõtteks usun, et hea strateegia on lihtne ning ei peaks nõudma pidevalt ainult õigete otsuste tegemist. Kui sinu strateegia on osta odavalt ja lühiajaliselt üksik­aktsiaid ja müüa neid kõrgelt, siis pead sa tegema ­pidevalt õigeid ostu- ja müügiotsuseid, vastasel juhul võid selle strateegiaga hoopis raha kaotada,” tõi Ilves näite.

4. sammas: võimendus ehk laen

Taavi Ilvese sõnul pole kindlasti võimendust alati vaja, kuna see suurendab oluliselt riske, aga siiski saab seda oskuslikult ära kasutades oluliselt portfelli tootlust suurendada.

Mida võimendus tähendab? Võimendus on laenuraha kasutamine investeeringu tootluse suurendamiseks. Praktikas tähendab see seda, et investor maksab laenatud raha eest jooksvalt intressi ning eesmärk on makstud intressist suuremat tootlust saada.

Lihtsustatult saab jagada võimenduse kasutamise kolmeks.

Kodulaen

Kõige levinum võimendus on kinnisvara tagatisel laen.

Eraisikuna saab investor võtta kodulaenu ning viimastel andmetel on hea sissetuleku korral võimalik neid saada isegi kuni kolm.

Kui sinu kinnisvaraportfell on juba suurem või sinu ettevõttel on ka muid sissetulekuid, on võimalik ehitada oma kinnisvaraimpeeriumit edasi ettevõtte alt, kasutades selleks hüpoteek­laenu. “Näiteks ostad 100 000eurose korteri, sisse­makseks paned 20 000 eurot ja laenad 80 000 eurot. Üürid korteri välja 600 euro eest kuus ja laenu intress on 2%. Võimenduse abil võid saada aastas üle 20% tootlust. Ilma võimenduseta oleks projekti tootlus hoopis alla 8%, ilma kinnisvara hinnakasvu ja muid kõrvalkulusid arvesse võtmata,” selgitas Ilves.

Aktsiad pandiks

Teine võimalus on võtta laenu aktsiate tagatisel. Kinnisvara asemel panditakse oma aktsiainvesteeringuid.

Sellise võimenduse kasutamine on juba oluliselt riskantsem, kuna aktsiate hind kõigub pidevalt ning liiga suure võimenduse puhul tekib nn margin call’i risk ehk maakler paneb panditud aktsiad sundmüüki, et laenu tagasi maksta.

“Mina olen seda liiki võimendust kasutanud näiteks aktsiate märkimiseks, kui oli oodata ülemärkimist – nii sai rohkem aktsiaid kätte. Samuti kasutan aktsiate tagatisel laenu optsioonidega kauplemisel, vastasel juhul peaks mul olema suur raha tagavara, mis kuni müüdud optsioonide aegumiseni oleks lukus,” tõi Ilves näite.

Laena tuttavatelt

Kolmas võimalus võimenduse kasutamiseks on laenu võtmine sõpradelt, tuttavatelt ja pere­konnalt. Näiteks ettevõttele esimese korteri ostuks või hoopis tuttavate raha edasi investeerimiseks varaklassidesse ja projektidesse, kus neil endal ligipääsu või oskuseid pole.

Selline laenamine eeldab muidugi väga häid lepinguid ning tasub täpselt paika panna, milline osapool investeerimise riski kannab.

Jake Farra soovitab: eduka ettevõtluse võtmetegurid

Tegutse kiiresti ja efektiivselt. LHV pank on väga hea näide kiirusest. Nad vastavad kodulaenu taotlusele vähemalt 24 tunniga. Endal oli kogemus, kus notaris oli juba koduostu tehing tehtud ja olime sisse kolimas, kui teine pank, kust laenupakkumist küsisime, alles vastas esialgsele meilile, et neil läheb oma pakkumise tegemiseks veel aega. Ja seda pakkumist reaalselt kunagi ei tulnudki.

Ma püüan ise samuti vähemalt 24 tunni jooksul kliendile esmase vastuse saata. Aeg on raha. Ma ei taha, et minu aega raisatakse, siis miks peaksin seda kellelegi teisele tegema.

Ole professionaalne. Pead oskama oma kliendi muredele lahenduse leida, isegi kui see lahendus ei too sulle raha sisse. Aga see tuleb ringiga tagasi. Tihti tuleb ette, et potentsiaalne klient soovib ürituse pildista­mist, mida mina enam ei osuta, aga olen aidanud kaasa mõelda ja pakkunud kolleege. Nii on jäänud neile minuga hea kogemus ja nad on tulnud hiljem tagasi minu juurde seoses ettevõtte pildistamisega.

Suhtle sõbralikult. Kellele ei meeldiks suhelda inimesega, kes on rõõmus, abivalmis ja vastab su muredele, naeratus näol? Seda tasuks meeles pidada oma klientidega isegi kirja ja telefoni teel suheldes. Öeldakse, et naeratust on ka läbi telefoni tunda. Kui restorani külastades saad kehva teeninduse osaliseks, siis ka maailma parim toit muutub kesisemaks, ja vastupidi, kesine toit nauditavamaks, kui teenindus ise on meeldiv.

Tõsta hinda. Kõige lihtsam ja kiirem viis oma sissetuleku suurendamiseks ettevõtjana on tõsta hinda, seda muidugi eeldusel, et kliendid on nõus edaspidi kallimat teenust või toodet ostma. Olen peaaegu igal aastal tõstnud oma teenuste hinda vähemalt 10%. Iga kord olen kartnud, et nüüd rohkem kliente ei tule, kuid alati leian ennast olukorrast, kus ei suuda neid kõiki ära teenindada. Kui sa tõstad oma hinda 20% ja seetõttu kaotad 10% klientidest, siis oled ikkagi endiselt võidus.

Müü uusi tooteid ja teenuseid. Mõtle, mis lisandväärtust võiksid veel oma klientidele pakkuda. Juuksurina müü peamassaaži või šampoone, diskorina paku tehnika renti või õhtujuhtimist. Kui oled oma ala spetsialist, siis saad pakkuda koolitusi vastavas valdkonnas. Mina hakkasin klientidele lisaks digipiltidele pakkuma trükipilte.

Optimeeri oma tegevusi. Vaata üle oma tegevused – äkki leiad kohad, mida saaksid efektiivsemalt teha. Olgu selleks mingi ­tööosa delegeerimine või teenuse ülesehitus. Muutsin oma teenuse ülesehitust. Kui algul valisin mina kõik pildid välja ja klient sai kõik töödeldud pildid, siis nüüd teeb pildi­valiku klient ise ning ta saab kaasa fikseeritud arvu pilte. Peale ajavõidu tekkis rahaline võit, kuna see võimaldab teha lisamüüki.

Optimeeri ettevõtte veebileht. Oma maja ehituse asjus külastasin väga erinevate teenusepakkujate kodulehti. Mõnel ehitusfirmal oli viimane infouuendus 2005. aastal. Kui soovisin e-poest tellida ehitus­prusse, siis ostukorv jooksutas veebi­lehe kokku. Iga ettevõte peaks vähemalt kord aastas oma veebilehte tänapäevastama ja mõtlema, kuidas see aitab tema kliente.

Turunda. Kui ma lähen uude kohta, siis loen alati Google’ist arvustusi. Ma vaatan restoranide kõik toidupildid üle ja loen Amazonis iga toote arvustused läbi. Kõige parem turundus on soovitusturundus. Väga suur osa mu klientidest tuleb seetõttu, et olen pildistanud nende sõpra või tuttavat või neile on mind soovitatud. Kuidas selleni jõuda? Esimene asi on teha head tööd. Teine asi on küsida tagasisidet. Ära pelga seda küsida. Kui sa teed head tööd, siis inimesed kirjutavad ka hea meelega sulle arvustusi.

Taavi ilves ja Jake Farra soovitavad: kuidas raha kokku hoida

Tarbi vähem. Enne kui midagi ostad, mõtle, kas sul ikka on päriselt seda vaja. Ära tee emotsioonioste. Veel parem, kui paned selle ostumõtte paariks päevaks või nädalaks kõrvale. Kui siis hiljem tunned, et ikkagi oleks seda asja vaja, alles siis osta. Veel mõtle, mitu tundi sa pead tööd tegema, et see asi osta. Kas see on seda väärt?

Ära ole naabrist parem. Me ostame asju, mida meil ei ole vaja, rahaga, mida meil ei ole, et avaldada muljet inimestele, kes meile ei meeldi. Ära lase ühiskonnal ennast mõjutada. Mõtle, mida sul reaalselt vaja on. Ära tee oste selle põhjal, mis kellelgi teisel on. Kas uue auto soov tuleb sellest, et teistel on ja sa tahad ka ägedamat autot, või on sul reaalne vajadus?

Liigu jala või jalgrattaga. See aitab säästa raha ja on tervisele kasulik. Praegu järjest tõusvate kütuse hindade mõjul on rattasõit ja kõndimine väga head alternatiivid, eriti kui liigud 5 kilomeetri raadiuses.

Ära satu sõltuvusse. Mõtle nende tegevuste ja asjade peale, mida sa iga päev teed. Võib-olla teed iga päev suitsu või ostad pahaaimamatult kohvikust kohvi. Sellised väiksemad või suuremad automaatsed tegevused viivad lõpuks palju raha välja. Keskmine suitsupaki hind on 5 eurot. 2021. aasta keskmine netopalk oli 1255 eurot. Keskmiselt suitsetatakse 1 pakk päevas, mis teeb ca 12% oma kuu sissetulekust sigarettidele. See teeb nädalas 35, kuus 150 ja aastas 1800 eurot.

Müü maha seisvad asjad. Kord poole aasta tagant võiksid üle vaadata oma koduse vara ja kui ei ole mingit asja selle aja jooksul kasutanud, siis panna see müüki. Mida vähem kola meie ümber, seda vähem ka stressi.

Osta asju järelturult. Kasuta näiteks Facebooki Marketplace’i. See annab võimaluse kokku hoida. Näiteks diivani, mis muidu uuena maksab poes 2500 eurot, saab mõnevõrra kasutatult 800 euroga.

Keera kodu termostaadid madalamale. Juba 1 °C võrra temperatuuri muutmine aitab küttekulusid olenevalt maja soojustusest ca 3–5% võrra mõjutada.

Söö vähem väljas. Selle alla lähevad ka woltimine ja boltimine. Ära telli toitu mugavusest, vaid ainult aeg-ajalt elamuse tõttu. Väljas süües kulub sul umbes 6 eurot eelroale, 13 pearoale, 5 magustoidule ja 11 joogile. See teeb kokku ca 35 eurot inimese kohta. Kui sul on elukaaslane, siis korruta see kahega. Üks toidukord ja sul on eelarvest juba peaaegu 70 eurot läinud. Selle summa eest saab enam-vähem terve nädala toidu­menüü kahele.

Osta hulgi ja e-poest. Osta oma toidud e-poest, kuna nii võidad ajaliselt ja ei tee emotsioonioste, ning osta hulgipoodidest, kus hinnad on märgatavalt soodsamad.

Proovi saada soodsam kodulaen. Kui võimalik, siis mine panka tööle. Olles seal pool aastat töötanud, saad võtta soodustingimustel kodulaenu. Annad küll ca pooleks aastaks oma näpu pangale ära, aga vastu saad palju madalama intressiga kodulaenu 30 aastaks. Või kui sul juba on kodulaen, siis mine tingi intressi väiksemaks.

Koli teise inimesega kokku. Teise inimesega kokku kolimine aitab su väljaminekuid pea poole võrra vähendada. Kui enne maksate mõlemad eraldi korterirenti ja kommunaale, siis koos elades saate need kõik kulutused pooleks teha. Teine korter andke üürile.

Käi prügis sukeldumas. Väga paljud toidupoed viskavad ära täiesti söögikõlbulikke toite, eriti just puu- ja juurvilju. Selle asemel, et annetada need toidud toidu­pangale või jagada oma töötajate vahel ära, nõuab seadus nende ära viskamist. Seetõttu võib suurte poodide prügikastidest leida nii puu- ja juurvilju kui ka pagaritooteid või isegi alkoholi. Enamasti on need täiesti söögi­kõlbulikud toiduained, mis on kas realiseerimistähtaja ületanud või siis kergelt kahjustada saanud.

InvesteerimisFestival 2022

  • InvesteerimisFestivali korraldab Investeerimisklubi koostöös Äripäeva loodud investor Toomasega.
  • Kaheksas InvesteerimisFestival toimus 1.–3. juulil Toosikannu Puhkekeskuses.
  • Tõi kokku enam kui 1500 investeerimishuvilist ja on sellega Eesti kõigi aegade suurim investeerimisüritus vabas õhus.
  • Esines ligi 45 oma ala tippu: Taavet Hinrikus, Sten Tamkivi, Epp Kärsin, Marek Kiisa, Kristi Saare, Mattias Wallander jpt.
  • InvesteerimisFestivali aitasid korraldada: LHV, EstateGuru, Redgate Capital, Baltic Horizon, Nasdaq Tallinn, Mercedes-Benz Eesti, Valge Klaar, Funderbeam, Tallinna Vesi, Õhtuleht, Cobalt, Lightyear, Grünfin, Boat Service jpt.

Festivali korraldajad

InvesteerimisFestivali korraldasid Investeerimisklubi ja Investor Toomas. Kaasa aitasid ka: LHV, Redgate Capital, Funderbeam, Estateguru, Baltic Horizon, Nasdaq Tallinn, Tallinna Vesi ja Watercom, Õhtuleht, Veho, Valge Klaar, Cobalt, Boat Service Estonia, Lightyear, Grünfin, Äripäeva Raamatuklubi, Marathon Studios jpt.

Lisaks

NB! Kõiki toodud platvorme/tooteid kasutavad Investeerimisklubi eestvedajad ka ise aktiivselt.

Telli teavitus uutest postitustest
Loading
Teadlike investorite kogukond